Српски
 Expand/Contract

 Home

PUBLIC PROCUREMENTS

Агенција за енергетику је основана Законом о енергетици као регулаторно тело са надлежностима у секторима електричне енергије, природног гаса, нафте и нафтних деривата и топлотне енергије која се производи у електранама- топланама. Њен задатак је да, кроз обављање послова који су јој додељени Законом, допринесе стварању стабилног регулаторног оквира за развој ефикасног и одрживог енергетског сектора који ће бити сигуран ослонац економском развоју земље.

Aгенција је самосталан правни субјект и функционално је независна од било ког државног органа, енергетских субјеката и корисника њихових производа и услуга, као и од свих других правних и физичких лица.

Агенција је основана 16. јуна 2005. године, даном регистрације у Трговинском суду.


WHAT'S NEW
1.10.2018 - Exemption of New Natural Gas Interconnector Approved to GASTRANS ... >> Details
29.9.2018 - Permanent Advisory Forum of the National Regulatory Authorities of the Balkan Countries Established ... >> Details
24.9.2018 - AERS: Reports on Necessity of Price Regulation and of Supply of the Last Resort Adopted ... >> Details
24.9.2018 - Approval of YUGOROSGAZ-TRANSPORT Transmission System Development Plan ... >> Details
3.9.2018 - Decision on Rules for Capacity Allocation and Mechanisms for Transmission Capacity Operation of GASTRANS Company ... >> Details
26.6.2018 - Public Consultation: YUGOROSGAZ – TRANSPORT D.O.O. Transmission System Development Plan for 2018-2027 ... >> Details
12.6.2018 - Cooperation Agreement between Serbian and Bulgarian Regulator ... >> Details
25.5.2018 - AERS adopted 2017 Annual Report ... >> Details
18.5.2018 - AERS 2018 Financial Plan Adopted ... >> Details
4.5.2018 - Ten Non-Binding Bids for Use of Future Gas Pipeline ... >> Details
22.3.2018 - President and Members of the Energy Agency Council Elected ... >> Details
8.3.2018 - GASTRANS: Expression of Interest Notice for Submission of Non-Binding Bids for Capacity Reservation ... >> Details
9.2.2018 - The Council of the Agency Adopted Decision on Method and Deadlines for Market Test on the Interest in the Use of Future Infrastructure Facility of the Company “GASTRANS” ... >> Details
2.2.2018 - GASTRANS Submitted Third Party Access Exemption Application to the Energy Agency ... >> Details
23.1.2018 - Energy Community adopts first set of Third Energy Package Network Codes and Guidelines ... >> Details
17.1.2018 - Assessment of Infringement of Competition Rules in the Natural Gas Market in the Republic of Serbia ... >> Details
15.12.2017 - Approval of EMS JSC Transmission Network Code ... >> Details
15.12.2017 - Approval of EMS JSC Plans ... >> Details
14.12.2017 - Prices of System and Ancillary Services in Power System for 2018 Set ... >> Details
8.12.2017 - Approval of Agreements on Cross-Border Capacity Allocation ... >> Details
31.8.2017 - Approval of Decision on New Electricity Guaranteed Supply Prices ... >> Details
31.8.2017 - Approval of Decision on Price of Non-Standard Services of EMS JSC ... >> Details
20.7.2017 - AERS: Approval of Electricity Distribution Network Code ... >> Details
20.6.2017 - АЕRS: Independent Transmission System Operator Certificate to Yugorosgaz-transport, LLC ... >> Details
20.6.2017 - АЕRS: Approval of Metering Equipment Transfer on the Distribution System EPS Distribucija ... >> Details
20.6.2017 - AERS: Approval of Yugorosgaz-Transport Transmission System Development Plan ... >> Details
1.6.2017 - Reports on Necessity of Electricity Price Regulation Adopted ... >> Details
18.11.2016 - Public Consultations: Methodology for Setting Natural Gas Distribution Use-of-System Charge ... >> Details
31.8.2016 - Agency Approves New Electricity Prices ... >> Details
28.7.2016 - Final Customer’s Right to Access to Data on Electricity and Natural Gas Self-Consumption ... >> Details
18.7.2016 - Approval of Decision on Prices of Non-Standard Services of “EPS Distribucija” ... >> Details
6.7.2016 - Adopted Amendments to Methodology for Setting Natural Gas Transmission Use-of-System Charge ... >> Details
1.7.2016 - Acknowledgment to Serbian Energy Agency Expert ... >> Details
23.6.2016 - Lower Crude Oil Transport Charges ... >> Details
16.6.2016 - Public Consultation – Final Customer’s Right to Access to Self-Consumption of Electricity and Natural Gas ... >> Details
10.6.2016 - Approval of Compliance Programme of the Distribution System Operator “EPS Distribucija” ... >> Details
26.2.2016 - Public Consultation on Draft Rulebook on Proceedings, Imposition of Measures and Register of Imposed Measures ... >> Details
17.2.2016 - SEEPEX Launched Serbian Day-Ahead Market Successfully ... >> Details
29.1.2016 - Public Consultation on Methodology for Setting Costs of Connection to Natural Gas Transmission and Distribution Systems ... >> Details
Archive ... >>


Copyright © by Energy Agency of the Republic of Serbia