English
 Све/Области Home

Прописи

Акти Агенције

Лиценце

Одлука о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр. 66/19)

Архива...

Одлука о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр. 13/16)

Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр. 46/13)

Архива...

Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“, бр.14/06, 40/06 и 126/07, 120/08, 32/10, 14/11, 76/11 и 1/13)

Одлука о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности („Службени гласник РС“ бр. 140/14)

Архива...

на врх

Методологије за одређивање цена

Електрична енергија

Методологијa за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 109/15, 98/16, 99/18, 4/19)

Архива...

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 18/07, 116/08, 92/10 и 45/11)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 1/07 и 31/07)

на врх

Методологијa за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15, 109/15, 98/16, 99/18)

Архива...

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 18/07, 116/08, 92/10 и 45/11)

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије(„Службени гласник РС“, бр. 68/06, 18/07 и 116/08)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 1/07 и 31/07)

на врх

Методологијa за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 84/14, 109/15, 105/16)

Архива...

Методологијa за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 52/13, 110/13)

Методологијa за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 93/12)

Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне енергије за тарифне купце („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 18/07 и 116/08)

Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце („Службени гласник РС“, бр. 1/07, 31/07, 50/07, 81/07, 21/08, 109/09 и 100/10)

на врх

Природни гас

Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15, 62/16, 4/19)

Архива...

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 1/07, 100/08, 116/08, 64/10 и 45/11)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 1/07)

на врх

Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 105/16, 29/17)

Архива...

Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 123/12, 75/14)

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 1/07, 100/08 и 116/08, 64/10)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 1/07)

на врх

Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14, 105/16, 108/16 исправка, 29/17)

Архива...

Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 76/13)

Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 1/07 и 116/08, 64/10)

Тарифни систем за обрачун природног гаса за тарифне купце („Службени гласник РС“, бр. 1/07)

на врх

Методологија за одређивање цене приступа складишту природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 143/14, 4/16, 4/19)

Нафта и деривати нафте

Методологијa за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 116/14, 4/16, 4/19)

Архива...

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт нафте нафтоводима („Службени гласник РС“, бр. 68/06, 1/07, 116/08, 92/10 и 45/11)

Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за транспорт деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, број 68/06)

Тарифни систем за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима („Службени гласник РС“, бр. 1/07)

на врх

Методологије - трошкови прикључења

Електрична енергија

Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 109/15)

Архива...

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 60/06, 79/06, 114/06, 14/07 и 9/09)

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 77/12)

на врх

Природни гас

Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 42/16)

Архива...

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природог гаса („Службени гласник РС“, бр. 77/12)

Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природог гаса („Службени гласник РС“, бр. 48/08 и 54/08)

на врх

Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера („Службени гласник РС“, бр. 35/16)

на врх

Промена снабдевача

Правила о промени снабдевача („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 10/17) "интерно пречишћен текст"

Архива...

на врх

Правила квалитета

Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом („Службени гласник РС“, бр. 2/14)

на врх

Регулаторно књиговодство

Одлука о начину, поступку и роковима вођења књиговодствених евиденција, спровођења раздвајања рачуна по делатностима и доставе података и документације за потребе регулације („Службени гласник РС“, бр. 65/14)

Извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Архива...

на врх

Квалификовани купци

Архива...

Поравнање разлика оператора дистрибутивног система електричне енергије

Одлука о поравнању разлика између оправданих и остварених прихода и одобрених трошкова оператора дистрибутивног система електричне енергије („Службени гласник РС”, брoj 45/15)

Oстваривањe права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса

Одлуку о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса (одлука је објављена на интернет страници Агенцијe 28. јула 2016. године)

Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност

Интерни акти Агенције

на врх


БИЛТЕН
Билтен #500
(8.10.2019)
Архива ... >>

ВЕСТИ
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
31.12.2018 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину ... >> Детаљније
16.12.2018 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину. ... >> Детаљније
13.12.2018 - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије ... >> Детаљније
12.12.2018 - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора ... >> Детаљније
22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије