English
 Све/Области


16th ERRA Summer School
Introduction to Energy Regulation
July 09-14, 2018, Budapest, Hungary

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

План развоја дистрибутивног система

Сагласно Закону о енергетици (члан 261), оператор дистрибутивног система је дужан да сваке године донесе план развоја дистрибутивног система за период од најмање пет година, усклађен са планом развоја повезаних система (транспортним или другим дистрибутивним системом) и са захтевима за прикључење.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије