English
 Све/Области Home

ЗАПОСЛЕЊЕ

Преузмите потребне формуларе за пријављивање на конкурс:
Конкурс за пријем у стални радни однос:

На основу одлуке Савета Агенције од 17.05.2019. године


АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време:

1. једног извршиоца на радном месту возач - курир - Опис радног места

Услови за обављање послова возача су:

 • средња стручна спрема или одговарајућа квалификација;
 • возачка дозвола за возила Б категорије;
 • најмање једна година радног искуства на пословима возача и
 • познавање енглеског језика.

_____________________

Кандидати, у складу са захтеваним условима, треба да доставе:

 • биографске и радне податке (CV),
 • доказе о испуњењу услова за обављање послова возача достављено у оригиналу или овереном препису,
 • важеће лекарско уверење у складу са чланом 189. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник Рс", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/216 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 i 23/19) и
 • фотокопију возачке дозволе.

Наведену документацију треба доставити у оригиналу или овереној копији у року од 8 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

Агенција за енергетику Републике Србије

Теразије број 5

V спрат

11000 Београд

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Овај оглас се објављује у дневном листу „Вечерње новости“, као и на интернет страници Агенције: https://www.aers.rs.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон 011/63 50 175.

 
ОПИС ПОСЛОВА ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ:

Возач - курир

Возач - курир обавља следеће послове:

 • управља службеним возилом Агенције по налозима председника и чланова Савета;
 • стара се о редовном одржавању и сервисирању возила;
 • прикупља и ажирира потребну документацију и врши регистрацију возила;
 • курирске послове и
 • друге послове по налогу руководиоца сектора и председника Савета Агенције.
 • на врх

   

   
  БИЛТЕН
  Билтен #514
  (19.5.2020)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
  16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
  21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
  2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
  29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
  1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
  9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
  12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
  28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
  8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије