English
 Све/Области

5th ERRA Training Course
Renewable Energy Regulation
February 19-23, 2018, Budapest, Hungary

   Од 1. априла 2017. године Агенција је прешла на нове бројеве телефона!

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 22. март 2018. - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику

Посланици Народне скупштине Републике Србије изабрали су на седници одржаној 22. марта 2018. године Дејана Поповића за председника Савета Агенције за енергетику (АЕРС), на место Љуба Маћића, коме је истекао мандат.За чланове Савета АЕРС изабрани су проф. др Аца Марковић, Дејана Стефановић-Костић, мастер економије, Негица Рајаков, мастер електротехнике и Горан Петковић, дипломирани правник.


БЕОГРАД, 8. март 2018. - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад објавио je јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета новог гасовода који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

 


БЕОГРАД, 9. фебруар 2018. - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад.

 

 


БЕОГРАД, 2. фебруар 2018. - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране

AERS

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад поднео је 2. фебруара 2018. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на целом инфраструктурном објекту за природни гас – новом гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

 


БЕОГРАД, 2. фебруар 2018. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 02.02.2018. године јавну консултацију о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводи до 05.3.2018. године.


БЕЧ, 23. јануар 2018. - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета

Стална група на високом нивоу Енергетске заједнице је донела одлуке о усвајању мрежних правила и смерница за секторе електричне енергије и природног гаса. Мрежна правила и смернице су прописи који се доносе на основу Трећег енергетског пакета како би се успоставила заједничка правила за безбедан рад система, интеграцију и функционисање тржишта.


БЕОГРАД, 17. јануар 2018. - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији

Агенција за енергетику Републике Србије обратила се 17. јануара 2018. године републичкој Комисији за заштиту конкуренције (КЗК) поводом дописа снабдевача природног гаса упућених Агенцији у којима указују да им оператор транспортног система ЈП Србијагас није омогућио остварење права приступа улазној тачки Хоргош на граници са Мађарском.


БЕОГРАД, 22. децембар 2017. - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла

Савет Агенције за енергетику Републике Србије je на седници од 22. децембра 2017. године, дао сагласности на Одлуку о накнади за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла коју донела Скупштина Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд.


БЕОГРАД, 15. децембар 2017. - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.12.2017. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД), којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.


БЕОГРАД, 15. децембар 2017. - Сагласност на планове ЕМС АД

Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.12.2017. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2017-2026. година и План инвестиција у преносни систем за период 2017-2019. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 14. децембар 2017. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 8. децембра 2017. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину.


BEOGRAD, 8. децембар 2017. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 8. децембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Румуније (Транселектрика), Македоније (МЕПСО), Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2018. годину.


БЕОГРАД, 2. октобар 2017. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018.

AERS

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња у Србији). Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2017/2018. (према ценама из октобра 2017.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.500 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 37 хиљадa динара за сезону.


БЕОГРАД, 21. септембар 2017. - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу

AERS

Дана 21. септембра у Београду је одржан састанак Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и Регулаторне комисије за енергетику и водопривреду Републике Бугарске (КЕВР). Разговори су одржани током званичне посете делегације КЕВРкако би се прошириле области сарадње између два регулатора.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање коју је донео в.д. директора Јавног предузећа Електропривреда Србије. Овом одлуком сe цене електричне енергије за домаћинства и мале купце повећавajу просечно за 2% од 01. октобра 2017.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на одлуке о ценама приступа систему за дистрибуцију природног гаса које су донели оператори дистрибутивног система и ценaма природног гаса за јавно снабдевање које су донели јавни снабдевачи природним гасом. Овим се не мењају, односно остају на досадашњем нивоу, укупне просечне цене. Нове тарифе ће се примењивати од 1. октобра 2017.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној у четвртак, 31. августа 2017. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор преносног система, „Електромрежа Србије“ АД, Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне услуге, које представљају повремене услуге, односно оне које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


BEOGRAD, 4. август 2017. - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије”

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 4. августа 2017. године, поступајући по захтеву Акционарског друштва Електромрежа Србије донео Oдлуку којом се овом Друштву издаје сертификат као оператору преносног система електричне енергије.

 

 


BEOGRAD, 20. јул 2017. - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 19. јула 2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, којима се уређују односи између оператора дистрибутивног система (ОДС) и корисника тог система.

 

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, на седници од 20. јуна 2017. године, донео је Одлуку  којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш издаје  сертификат као независном оператору транспортног система природног гаса.

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport d.o.o. за период 2017-2026. године .

 


БЕОГРАД, 1. јун 2017. - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници 31. маја 2017. и доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције.

 


БЕОГРАД, 1. јун 2017. - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (Агенција) је на седници одржаној 31. маја 2017. године усвојио Извештај о потреби регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање за 2017.годину, Извештај о потреби регулације цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2017.године, као и Извештај  о неопходности одржавања резервног снабдевања електричном енергијом за 2017.годину (линк на документе).


БЕОГРАД, 28. април 2017. - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 27.априла 2017. године Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса коју је донео директор „Југоросгаз – Транспорт“. Овом одлуком извршено је усклађивање цене приступа транспортном систему са Законом о енергетици и важећом методологијом за одређивање цена.

 

 


БЕОГРАД, 31. март 2017. - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година

AERS

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 31.3.2017. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 28.4.2017. године.


БЕОГРАД, 10. фебруар 2017. - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је, на седници од 10. фебруара 2017. године, Одлуку о изменама и допунама Правила о промени снабдевача. Изменама и допунама Правила додатно се прецизирају већ постојеће одредбе са циљем обезбеђивања њихове правилне примене и  усклађивања са Законом у погледу трајања поступка промене снабдевача.


БЕОГРАД, 26. јануар 2017. - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са. Законом о енергетици и Актима АЕРС, на седници од 26. јануара 2017. године, донео је Одлуку којом се Акционарском друштву Електромрежа Србије (ЕМС а.д)  издаје сертификат као оператору преносног система електричне енергије, уз обавезу да у року од 12 месеци предузме све потребне активности пред надлежним органима Републике Србије ради усклађивања позитивних прописа Републике Србије у циљу испуњења услова у погледу независности оператора преносног система, као и ради уписа права својине на објектима који чине преносни систем електричне енергије.


БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници 29. децембра  2016. године донео је Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које Агенција даје сагласност и роковима за достављање података и документације. Доношењем овог акта Агенција за енергетику Републике Србије је, сагласно законским овлашћењима, донела сва акта из своје надлежности.


БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 23. децембра 2016. године одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање,  Методологију за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање као и одлуку о ценама системских услуга за 2017.годину.


БЕОГРАД, 12. децембар 2016. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година

AERS

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 12.12.2016. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавне консултације о Предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. се спроводе до 26.12.2016. године.


БЕОГРАД, 12. децембар 2016. - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници 12. децембра 2016. године, у складу са Законом о енергетици, Одлуку  о сертификацији Друштва са ограниченом одговорношћу „Yugorosgaz-transport“ Ниш, kao независног оператора система природног гаса. „Yugorosgaz-Transportd.o.o., има  обавезу да у року од 12 месеци предузме све потребне активности пред надлежним органима Републике Србије ради усклађивања Закона о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у изградњи гасовода на територији Савезне Републике Југославије, Закона о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице и Закона о енергетици у циљу прилагођавања своје организације и пословања на начин којим се испуњaвају услови за независног оператора система, као и да достави десетогодишњи план развоја транспортног система, програм недискриминаторног понашања и акт којим се обезбеђују гаранције које ће омогућити финансирање развоја транспортног система.

 


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 9. децембра дао сагласност на Споразуме између  оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Румуније (Транселектрика), Македоније (МЕПСО), Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД), Босне и Херцеговине (НОСБИХ)  и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2016. годину.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је 9. децембра сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио Оператор преносног система Републике Србије ЕМС АД. Овим су Правила о раду тржишта електричне енергије усклађена са Законом о енергетици и Правилима о промени снабдевачаи и усаглашена са најбољом европском праксом и европским уредбама.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 09. децембра 2016. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила су објављена на интернет страници оператора преносног система (ОВДЕ)  и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.


БИЛТЕН
Билтен #470
(17.4.2018)
Архива ... >>

ВЕСТИ
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
28.4.2017 - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о. ... >> Детаљније
31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије